MENÜ
Budaörs Városi Temető
Bemutatkozás
Tennivalók
Szolgáltatásaink
Elérhetőségeink
Egyéb szolgáltatások
Cégünk üzemeltetésében lévő temetők


Szolgáltatásaink:


Temetkezési szolgáltatáson belül vállaljuk az alábbi részfeladatokat: temetésfelvételt, temetéshez szükséges kellékekkel való ellátást, ravatalozást, búcsúztatást, sírhelynyitást és visszahantolást, sírba helyezést, hamvasztást és az urnakiadást, urnaelhelyezést, hamvak szórását, exhumálást és újratemetést.

 Az alábbi feladatokat teljes körűen, vagy – kérésnek megfelelően – részben is ellátjuk.

Fenti feladatokon kívül cégünk vállalja a temetéshez kapcsolódóan a más hatóságoknál történő ügyintézést is (ÁNTSZ engedélyeztetés, Halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés).

Temetésfelvételi irodáinkban nemcsak a teljes körű temetésfelvételt végezzük, hanem a temetkezéssel összefüggő tevékenységet végző további vállalkozókkal is kapcsolatban állunk (sírköves mester, virágkötő, egyházak, polgári búcsúztatók), ezzel is megkönnyítve a gyászoló hozzátartozókra háruló terheket.

Bemutató termeinkben a kegyeleti kellékek gazdag kínálatával segítjük a szükséges kellékek kiválasztását. A koporsók, urnák mellett egyéb kiegészítő kellékekkel is rendelkezünk, gyászjelentések, vázák, mécsesek, kegyeleti kellékek.


További szolgáltatásaink:


 -Koporsós, és hamvasztásos temetések felvétele, lebonyolítása.
- Halottszállítási ügyeleti rendszer 0-24 óráig.
- Állandó elérhetőség: 0620-
423-7386.
- Halottszállítás belföldi lebonyolítása.
- Nemzetközi halottszállítás lebonyolítása.
- Vidéki temetések megszervezése, lebonyolítása az adott szokások,       igények szerint.
- Emlékhelyen történő ravatalozás, elhelyezés megszervezése, lebonyolítása.
- Exhumálások (idény jellegű áprilistól – októberig)
- Temetéseinkhez kapcsolódó sírhely, urnahely, sírbolt újraváltások ügyintézése.
- Temetésekhez, exhumáláshoz tartozó sírkő bontások, visszaállítások, sírboltnyitások, fedlaplevételek.
- Sírtisztítás.
- Sírhantolás (virág beültetés- idényjellegű)
- Sírgondozás (idényjellegű)
- Hamvak szórása
- Elhunyt és kellékátvétel
- Koszorúlehordás
- Betű vésés, betű utánfestés
- Hamvasztás, azonnali hamvasztás intézése.
- Hamvak kiadása
- Igény esetén élő zene biztosítása, a ravatalozóban vagy a sírnál.
- Segítségnyújtás a halotti tor szervezésével kapcsolatban.
- Segítségnyújtás nyugdíj lemondással kapcsolatban, özvegyi nyugdíj kérelem és árvasági kérelemmel kapcsolatos ügyintézésben.