MENÜ
Budaörs Városi Temető
Bemutatkozás
Tennivalók
Szolgáltatásaink
Elérhetőségeink
Egyéb szolgáltatások
Cégünk üzemeltetésében lévő temetők


Teendők, tudnivalók


Lakáson bekövetkezett elhalálozás eseténLakáson vagy szociális intézményben történt elhalálozás esetén értesíteni kell vagy az ügyeletes, vagy a háziorvost, hogy a halottvizsgálatot elvégezze. A halottvizsgálat elvégzése után lehet értesíteni a temetkezés ügyeletes munkatársát az alábbi telefonszámon: 0620-423-7386.
Cégünk 24 órás, éjjel-nappal hívható ügyeletet tart a halottszállítási megbízások bejelentésére!Egészségügyi intézményben történt elhalálozás esetén


 
Kórházban történt elhalálozás esetén a halottvizsgálat elvégzése után a Halottvizsgálati Bizonyítványt, valamint a Halálozási Statisztikai lapot a kórház Pathológiai osztálya illetve Felvételi irodája állítja ki. Ezeket a dokumentumokat az elhunyt személyi irataival együtt átadják a hozzátartozó részére.


Szükséges iratok:


Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszerzéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség: 


Az elhunyt személyazonossági igazolványa és lakcímkártyája

Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
Ha az elhunyt házas, akkor a házassági anyakönyvi kivonata
Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét igazoló bírósági végzés
Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Az orvos által kiállított Halottvizsgálati Bizonyítvány és egészségügyi intézményben történt elhalálozáskor a statisztikai lap  

Ha a fent felsorolt dokumentumok közül bármelyik hiányzik, cégünk rövid határidővel beszerzi azt, vagy közreműködik a beszerzésükben.

Fentieken túlmenően nyugdíjjal, illetve árvasági ellátással kapcsolatos ügintézésben is segítséget nyújtunk.